İPERA 25 GALATAPORT CAM REZIDANS

GALATA DA TARİHİ MİSTİK DOKUNUN, GÜNÜMÜZ ÇAĞDAŞ MİMARİYLE OLAN FLÖRTÜ….